คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่3-65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ข้อมูลตชว.2.6 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์IIT upDOC.pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการITA 10 พ.ย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย