คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารตรวจสุขภาพของบุคลากร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารการตรวจสุขภาพของบุคลากร ศูนย์ 8-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 2.2 HWP รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) HWP 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ข้อมูลภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.2 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย