คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ข้อมูลภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.2 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย