คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 14 รายการ
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัด 2.3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย 5 เดือนหลัง มี.ค.-ก.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์การเบิกจ่าย6เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด มีค 65.pdf
ขนาดไฟล์ 5.16 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
296-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.บริหารการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการคลัง 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการคลังการเก็บรักษาเงิน2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sop เบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.3 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย