คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ
วิเคราะห์ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
296-2564 คำสั่งแต่งตั้งคกก.บริหารการเงินการคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการคลัง 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พรบ 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการคลังการเก็บรักษาเงิน2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระเบียบการบริหารงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บทวิเคราะห์ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
sop เบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ พย64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.3 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย