คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การแก้ไขปัญหาทุจริต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมคณะทำงานจริยธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่4-65 18.4.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานITAครั้งที่3-65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.93 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมวันที่ 23 ธ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 4.75 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.กิจกรรมประกวดบุคคลต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กิจกรรมเชิดชูบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กิจกรรมการแต่งกายชุดผ้าไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กิจกรรมปันน้ำใจไทศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความรู้/ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.82 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.PDF
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดการเรื่องร้องเรียน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผังงาน (Flowchart) การจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือจัดการข้อร้องเรียน ศอ.8 ปี 2565 (18-02-65).pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
โครงการป้องกันทุจริยและคุณธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลแผนส่งเสริมคุณธรรม2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศอ.8.pdf
ขนาดไฟล์ 2.76 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศเจตนารมย์กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ประกาศต่อต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.78 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุกคามทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด.rar
ขนาดไฟล์ 3.35 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์กรมอนามัยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.rar
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต.rar
ขนาดไฟล์ 6.61 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมย์ กรมอนามัยฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การประเมินความเสี่ยงในการจัดทำโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 65 รอบ5เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565
ขนาดไฟล์ 2.31 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย