คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารตรวจสุขภาพของบุคลากร

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารการตรวจสุขภาพของบุคลากร ศูนย์ 8-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด 2.2 HWP รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน HWP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) HWP 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
ข้อมูลภาวะสุขภาพเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด 2.2 8 มีนาคม 64.pdf
ขนาดไฟล์ 2.78 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1_Assessment_1.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย