คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | องค์กรสร้างสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
20.คำส่งแต่งตั้งคณะทำงาน ITA2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของบุคลาก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานผล ประจำปี 2566 ระดับหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 _ รายงานผลสำเร็จของการดำเนินก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนการแต่งกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศองค์กรต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศคุกคามทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.35 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศNo Gift.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศต้านทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 4.51 MB
ดาวน์โหลด 1377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศองค์กรต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.52 MB
ดาวน์โหลด 195 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
347คณะทำงานITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนส่งเสริมและป้องกันทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายองค์กรส้รางสุข

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นโยบายองค์กรส้รางสุข
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายการจัดการข้อมูลและความรู้

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นโยบายการจัดการข้อมูลและความรู้
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

นโยบายส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
นโยบายส่งเสริมความผูกพันของบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1. แผนการขับเคลื่อนองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 362 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ข้อมูลสุขภาพบุคคลากรศูฯย์อนามัยที่ 8 อุดรธนี
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. สรุปผลการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (DM/KM)

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1. แผนการขับเคลื่อนการจัดการข้อมูลและความรู้ (DM/KM)
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 1
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 2
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 3
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. กิจกรรม/ผลการดำเนินงาน
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

องค์กรสร้างสุข
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. สรุปข้อมูลแบบสำรวจความผูกพันรอบ 2/2563
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย