คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. Assessment

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตชว.1.1.3 งานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.1 แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข).pdf
ขนาดไฟล์ 1.73 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.2 คู่มือการสรุปสาเหตุการตายของแม่และเด็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.2.3TimelineการรายงานCE.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัด1.1 R 8 way.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.1 รายงานสืบสวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดาปี63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 1.1 MCH.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
infograpic1000วัน.jpg
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. Advocacy & Intervention (จากผลการวิเคราะห์ Asessment)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
ตชว1.3.1รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดนโยบาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.1.3.2รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว1.3.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดความรู้
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. Management & Governance

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
หนังสือแจ้งสสจอุดรธานี
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจนครพนม
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจหนองคาย
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจหนองบัวลำภู
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจเลย
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจบึงกาฬ.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งสสจสกลนคร.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือโปรแกรม.docx
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. Output ผลผลิตกระบวนการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 15.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานลง DoH ตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลสำคัญตัวชี้วัดที่ 1.1
ขนาดไฟล์ 3.29 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ของกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปตก2
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. Outcome ผลผลิตตัวชี้วัด

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
โครงการ9ย่างเพื่อสร้างลูก.pptx
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Infografic.jpg
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมMCH board.docx
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต.jpg
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต.docx
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายสกลนคร.jpg
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายเลย.jpg
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประชุมPNC.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมมารดาตายเดือนมีนาคม.jpg
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการดำเนินการประชุมMCHboardมีนาคม.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงาน6เดือนแรก.docx
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา.docx
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือการใช้งานโปรแกรมประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่นเปลี่ยนโลก.jpg
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย