คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือปฏิบัติราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.แบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม.xls
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บันทึกข้อความขอคืนเงินยืมไปราชการเกินร้อยละ 20

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.บันทึกข้อความ-ขอคืนเงินยืมไปราชการเกินร.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันเงินยืม (เฉพาะพนักงานราชการที่ยืมเงินเกิน 1 หมื่นบาท)

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันเงินยืมเฉพาะพน.doc
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บก.111 เดินทางโดยรถประจำทาง

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางบก.111-เดินทาง.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารกลางวัน

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10.ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารกลางวัน.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบสำคัญรับเงินค่าอาหารว่าง

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11.ใบสำคัญรับเงิน-ค่าอาหารว่าง.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ใบสำคัญรับเงินค่าวิทยากร

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12.ใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ฟอร์มรายละเอียดใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ช่องหมายเหตุ) การคิดค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าที่พัก (กรณีไปราชการหลายคน แต่เดินทางไม่พร้อมกัน)

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13.ฟอร์มรายละเอียดใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเด.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือเบิกจ่ายง่ายนิดเดียว

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือเบิกจ่ายง่ายนิดเดียว.pdf
ขนาดไฟล์ 6.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

หนังสือขอชี้แจงการใช้เงินยืมล่าช้า

งานการเงิน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
หนังสือขอชี้แจงการใช้เงินยืมล่าช้า-08-ใช้จ.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรับสิ่งสนับสนุน

งานพัสดุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มรับสิ่งสนับสนุน.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การใช้งานโปรเเกรม LTC(3C) กรมอนามัย

งานอนามัยผู้สูงอายุ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การใช้งานโปรเเกรม-LTC3C-กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.41 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย