คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563 (รอบ 12 เดือน)/ ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบฟอร์ม สขร.1) มาตรา9 (8.2)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบฟอร์ม สขร.1) มาตรา9 (8.2)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563 (รอบ 12 เดือน)/ เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 12 เดือน)/4. เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 6 เดือน)/1. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
1.1 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 กระบวนการรับข้อร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 5.90 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 6 เดือน)/2. คู่มือ-คำสั่ง

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 37 รายการ
1.-คำสั่งที่-194-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.-คำสั่งที่-196-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.-คำสั่งที่-198-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.-คำสั่งที่-199-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.-คำสั่งที่-206-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.-คำสั่งที่-206.1-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.-คำสั่งที่-207-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.-คำสั่งที่-208-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.-คำสั่งที่-209-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.คำสั่งที่-210-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.คำสั่งที่-234-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.คำสั่งที่-235-61.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.คำสั่งที่-1-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.คำสั่งที่-2-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.คำสั่งที่-3-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.คำสั่งที่-5-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.คำสั่งที่-9-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.คำสั่งที่-11-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19.คำสั่งที่-12-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20.คำสั่งที่-13-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21.คำสั่งที่-16-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22.คำสั่งที่-44-62.jpg.zip
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
23.คำสั่งที่-178-61-คำสั่งเขต.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
24.คำสั่งที่207-62-คำสั่งเขต.pdf
ขนาดไฟล์ 2.43 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
27.sop-eha-4001-ปรับ-13-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
28.sop-eha-4002-ปรับ-8-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
29.sop-eha-4003-ปรับ-8-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
30.sop-eha-1000-ปรับ-22-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
31.sop-eha-2001-ปรับ-22-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
32.sop-eha-3001-ปรับ-22-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
33.sop-eha-3002-ปรับ-22-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
34.sop-eha-8000-ปรับ-22-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
35.sop-eha-5000-ปรับ-23-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
36.sop-eha-6000-ปรับ-23-12-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
37.sop-eha-7000-ปรับ-7-11-60.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
38.sop-eha-9001-ปรับ-24-12-61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบที่-2-คู่มือ-คำสั่ง-SOP.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 6 เดือน)/3. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบฟอร์ม สขร.1) มาตรา9 (8.2)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบฟอร์ม-สขร.1-มาตรา-9-8.2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 6 เดือน)/4. แผนงาน โครงการ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารแนบหมายเลข-1-แผนงาน-โครงการ.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 9 เดือน)/1. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.1 แนวทางการยืมทรัพย์สิน
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 กระบวนการงานพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 กระบวนการย้ายข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 กระบวนการยืมคุรุภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 กระบวนการรับข้อร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.7 คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 9 เดือน)/2. คู่มือ-คำสั่ง

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
คำสั่งที่-50-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-53-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-54-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-55-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-58-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-59-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-60-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-61-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-62-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-63-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-65-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-70-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-71-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-77-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-78-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-88-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-89-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-92-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-93-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่-96-62.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข-2-คู่มือ-คำสั่ง-SOP-รอบ-9-เดือน.xls
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 9 เดือน)/3. ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบฟอร์ม สขร.1) มาตรา9 (8.2)

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการพืจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-แบบฟอร์ม-สขร.1-มาตรา-9-8.2.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 9 เดือน)/4. เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เอกสารโครงการที่ดำเนินการและจะดำเนินการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562 (รอบ 12 เดือน)/1. เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
1.1 แนวทางการยืมทรัพย์สิน
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 กระบวนการงานพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 กระบวนการย้ายข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.4 กระบวนการยืมคุรุภัณฑ์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.5 กระบวนการรับข้อร้องเรียน
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.6 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของหน่วยงาน
ขนาดไฟล์ 10.14 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.7 คู่มือการปฏิบัติงานจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย