คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตำแหน่งนิติกร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแห่ง (สัมภาษณ์)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแห่ง (สัมภาษณ์)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190328153030.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนิติกร

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190201084633.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัคร-พขร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20181115161814.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20181106112256.pdf
ขนาดไฟล์ 1.60 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20181026120743.pdf
ขนาดไฟล์ 2.66 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.-ประกาศรับสมัคร-พรก.ปี-61.pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย