คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สมัครงาน/โอนย้าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานรักษาค.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-จพ-การเงิ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิรับโอนรับย้าย.zip
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือก1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประการศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสำหรับการจ้างเหมาบริการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.-ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนย้ายข้าราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนย้ายข้าราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกรมอนามัยได้ประการศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง นักโภชนาการฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จุลสารวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 2.80 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกรมอนามัยได้ประการศรับย้าย/รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่ง นักโภชนาการฯ
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้ายโ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรายชือ่ผู้มีสิทธิรับโอนรับย้าย-ตำแ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว4464-รับย้ายรับโอนข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย