คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานการเบิกจ่าย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ต.ค.62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลการเบิกจ่าย63.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190819160740.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190719140157.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190619145025.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190521122100.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เมษายน 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190419104909.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190320140517.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190220153417.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20190117134451.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20181219101145.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HPC8_20181119161401.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย