คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | อินโฟกราฟิก (COVID-19)

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้บริหารสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้บริหารสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับผู้รับกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปิดเทอมอย่างไร.ห่างไกลโควิด – 19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ปิดเทอมอย่างไร.ห่างไกลโควิด – 19
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เซาเลาะ เซาล่อง อยู่บ้านอยู่ช่องป้องกันโควิด

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เซาเลาะ เซาล่อง อยู่บ้านอยู่ช่องป้องกันโควิด
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการใช้สารเคมีเพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สูงวัยสู้ Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สูงวัยสู้ Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำแนะนำการให้นมบุตร ในสถานการณ์ Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำแนะนำการให้นมบุตร ในสถานการณ์ Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดโควิด

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดโควิด
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สูงวัยห่างไกลโควิด

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สูงวัยห่างไกลโควิด
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามร่างกายอาจไม่ได้ประโยชน์

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามร่างกายอาจไม่ได้ประโยชน์
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผู้สูงอายุห่างไกล Covid-19

อินโฟกราฟิก (COVID-19)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผู้สูงอายุห่างไกล Covid-19
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย