คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18800 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดคู่มืออนามัยจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 11500 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดคู่มืออนามัยจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 11500 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ห์รางวัลพร้อมกล่องจำนวน 20 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ห์รางวัลพร้อมกล่องจำนวน 20 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปจำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปจำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16966 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16966 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19900 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19900 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาดบุคคลจำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาดบุคคลจำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสื่อนิทรรศการกินพอดีสุขีทั่วไทยด้วยธงโภชนาการจำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสื่อนิทรรศการกินพอดีสุขีทั่วไทยด้วยธงโภชนาการจำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิดสื่อคู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (NEW NORMAL FOR COVID-19 FIGHTING)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิดสื่อคู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (NEW NORMAL FOR COVID-19 FIGHTING)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย