คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแหน่งชาติปี 2563

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแหน่งชาติปี 2563
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5310 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5310 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 71000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 71000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมสนับสนุนสาธารณภัยในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 109996 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในกิจกรรมสนับสนุนสาธารณภัยในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 13 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 109996 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 3 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 10800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18800 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้รับจ้างไม่ประจำทาง จำนวน 2 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 18800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถรับจ้างไม่ประจำทาง(รถตู้) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดคู่มืออนามัยจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 11500 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดคู่มืออนามัยจำนวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 11500 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ห์รางวัลพร้อมกล่องจำนวน 20 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ห์รางวัลพร้อมกล่องจำนวน 20 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 30000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปจำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทำและตัดต่อคลิปจำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16966 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16966 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19900 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 19900 บาท
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย