คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาดบุคคลจำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันทำความสะอาดบุคคลจำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสื่อนิทรรศการกินพอดีสุขีทั่วไทยด้วยธงโภชนาการจำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดสื่อนิทรรศการกินพอดีสุขีทั่วไทยด้วยธงโภชนาการจำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 17500 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิดสื่อคู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (NEW NORMAL FOR COVID-19 FIGHTING)

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิดสื่อคู่มือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (NEW NORMAL FOR COVID-19 FIGHTING)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (รถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง) จำนวน 1 คัน เป็นเงินทั้งสิ้น 7200 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ผลิตสื่อฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ (ผลิตสื่อฯ) เป็นเงินทั้งสิ้น 60000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย