คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ เป็นเงิน 25000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ เป็นเงิน 25000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างจัดทำป้ายไวนิลพร้อมขา X-Stand จำนวน 6 ชุด เป็นเงิน 5100 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 105600 บาท
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1000 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1000 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 15000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 105600 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 105600 บาท
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 244800 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 244800 บาท
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 218000 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 130000 บาท
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 179800 บาท

จัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-จำนวน-3-รายการ-เป็นเงินทั้งสิ้น-179800-บาท_Page_2-768x1086.zip
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-จำนวน-2-รายการ.zip
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

จัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-จำนวน-4-รายการ.zip
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จ้างเก็บแบบสอบถาม พร้อมลงข้อมูลจำนวน 26 ตำบล

จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเก็บแบบสอบถาม-พร้อมลงข้อมูลจำนวน-26-ตำบล-768x1086.zip
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ราคากลางจ้างก่อสร้างศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

จัดซื้อจัดจ้าง
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์อนามัยที่-8-อุดรธานี-768x1060.zip
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

จัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย