คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดอุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.05.2565
0
0
แชร์
23
พ.ค.
2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายกลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุมภวาปี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในพื้นที่ ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน สมัครรับการประเมิน 1 ประเด็นงาน EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป 2. เทศบาลตำบลปะโค สมัครรับการประเมิน 2 ประเด็นงาน EHA 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) และ EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน