คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน คลินิกไร้พุงคุณภาพ DPAC Quality องค์กร/สถานประกอบการไร้พุง และชุมชนหมู่บ้านไร้พุง จ.นครพนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

23.05.2565
0
0
แชร์
23
พ.ค.
2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธาตุพนม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน คลินิกไร้พุงคุณภาพ DPAC Quality องค์กร/สถานประกอบการไร้พุง และชุมชน หมู่บ้านไร้พุง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม โรงพยาบาลวังยาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลกุดฉิม เพื่อติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และปรับปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มวัยทำงาน พร้อมทั้งบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรม ทางกาย ด้วยกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 4 ภายใต้แคมเปญ “วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน