คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จังหวัดบึงกาฬ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

20.05.2565
11
0
แชร์
20
พ.ค.
2565

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เฝ้าระวังการละเมิดพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหาร สำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 ณ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า รวมถึงการเยี่ยมติดตามหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยได้ รับการต้อนรับจาก นายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ผู้เข้าร่วมนิเทศประกอบด้วย หัวหน้าห้องคลอด หัวหน้าห้องฝากครรภ์ หัวหน้าหลังคลอด หัวหน้าตึกพิเศษ หัวหน้าตึกทารกแรกเกิดวิกฤติ แพทย์แผนไทย เครือข่ายนมแม่ จังหวัดบึงกาฬ กรมสวัสดิการและแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เรือนจำจังหวัด ตัวแทนจากสถานประกอบการ จำนวน 50 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน