คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดบึงกาฬ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2565
3
0
แชร์
19
พ.ค.
2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งผลการประเมิน 2 แห่ง มีดังนี้ 1. เทศบาลตำบลหนองเลิง ได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 1 ประเด็นงาน ประกอบด้วย EHA 1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 2. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม ได้สมัคร รับการประเมิน จำนวน 1 ประเด็นงาน ได้แก่ EHA 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป และสมัครเข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน