คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 4 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2565
4
0
แชร์
19
พ.ค.
2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการ ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำทีมโดย นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 4 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.กวีพงษ์ ชลการ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 และ พ.ต.ท.จารุบุตร เรืองศรี รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค ให้ได้มาตรฐาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน