คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร และประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 4

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2565
1
0
แชร์
19
พ.ค.
2565

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น นำโดย นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 4 ณ กองกำกับการตำตรวจตระเวนชายแดนที่ 23 สกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้จัดกิจกรรมตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย (Inbody) พร้อมให้คำแนะนำการดูแล สุขภาพประชาชนกลุ่มวัยทำงาน และการออกกำลังกายเพื่อพิชิต ออฟฟิศซินโดรม และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนสมัคร “ก้าวท้าใจ Season 4” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจำนวนกว่า 100 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน