คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.05.2565
12
0
แชร์
11
พ.ค.
2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผลิตผลงานวิชาการ ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาวิชาการและคาดการณ์ผลกระทบด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมทองกวาว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ผลิตผลงาน วิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และสามารถนำไปเผยแพร่ได้อย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับนักวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรมอนามัยครั้งที่ 15 ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมวิพากษ์ในครั้งนี้ จำนวน 13 ผลงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เป็นวิทยากรร่วมวิพากษ์ผลงานวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยมีการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน