คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2565
1
0
แชร์
05
พ.ค.
2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ด้านบริหาร) เป็นประธานเปิดการประชุมคืนข้อมูลและการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 จัดโดย กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนข้อมูล หารือ แลกเปลี่ยน และพัฒนาการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมถึงขับเคลื่อนการจัดการคุณภาพน้ำ บริโภคของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โดยมีประเด็นนำเสนอทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) มาตรฐานโรงอาหาร และมาตรฐาน คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้โรงเรียนได้มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน นักเรียนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัยและอยู่ในสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาพ ผู้เข้าประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนเป้าหมายต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและโรงเรียนที่ครบรอบเสด็จของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมดอกจาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน