คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำประปา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

05.05.2565
1
0
แชร์
05
พ.ค.
2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานจัดประชุมทางไกล (Vedio conference) คืนข้อมูลและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพน้ำ ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 8 จัดโดยกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนข้อมูลผลการเยี่ยมติดตามการจัดการ คุณภาพน้ำประปาและผลักดันการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา หมู่บ้านกับกรมอนามัย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมาย จำนวน 7 แห่ง รวมผู้เข้าประชุม จำนวน 20 คน กิจกรรมประกอบด้วย 1. การคืนข้อมูลผลการติดตามการจัดการคุณภาพน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. นำเสนอเกณฑ์การรับรองระบบประปาหมู่บ้านสะอาดพร้อมข้อเสนอแนะ 3. การติดตามผลการแก้ไขปัญหา การแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงาน และวางแผนการเก็บตัวอย่างน้ำประปาหลังการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐาน คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมดอกจาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน