คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัว และการดูแลสุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

03.05.2565
7
0
แชร์
03
พ.ค.
2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีการวางแผนครอบครัวและการดูแล สุขภาพอนามัยสตรี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ดำเนินการโดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น ณ โรงแรมรอยัล นาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขด้านเทคโนโลยี การกำเนิดที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การใช้ยาฝังคุมกำเนิด การใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด เป็นต้น รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์ และความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ของสตรีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี นายวีรพงษ์ เรียบพร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ บรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพสตรี ด้านร่างกายและจิตใจในการวางแผนครอบครัว” และแพทย์หญิงรัชนีกร คำพรวน สูติแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองคาย บรรยายในหัวข้อ “วิธีการคุมกำเนิดที่ให้บริการในปัจจุบัน วิธีการคุมกำเนิดสมัยใหม่ การให้คำปรึกษาสำหรับผู้รับบริการที่เกิดอาการข้างเคียงจากการคุมกำเนิด” ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่ให้บริการในคลินิกวางแผนครอบครัวและคลินิกวัยรุ่น ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล และหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จำนวน 126 คน โดยดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน