คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านระบบ Teleconference

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.05.2565
2
0
แชร์
02
พ.ค.
2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ในโครงการพระราชดำริฯ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมทองต้น ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เนื่องในโอกาสเสด็จเปิดการประชุมสัมมนา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 41) ณ วังสระปทุม และได้พระราชทานพระราโชวาท เรื่อง การใช้ เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสื่อสารกับครูใหญ่ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้ สถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งทรงมี พระราชปฏิสันถารกับผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาท และพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับการเกษตร เพื่อใช้ปลูกเป็นแหล่งอาหารในโรงเรียน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน