คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ติดตามการบริหารจัดการระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.05.2565
0
0
แชร์
02
พ.ค.
2565

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ติดตามระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โดยมีนายประมวล จินตนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำทีมลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินระบบการจัดการสิ่งปฏิกูล ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเริ่มต้นจากการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบการกำจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถตัดวงจรการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ทั้งนี้ ระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เป็นระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง ก่อสร้างเมื่อปี 2563 มี 8 บ่อ รองรับสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนในตำบลหนองบ่อทั้งหมด 12 หมู่บ้าน และตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำเนินการเก็บกากตะกอนและน้ำทิ้งจากระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลไปตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 จึงได้แนะนำเรื่องการเพิ่มระยะเวลาการตากตะกอน กำหนดระยะในการทิ้งแต่ละบ่อ ทำลายเชื้อในน้ำทิ้งและหลีกเลี่ยงการปล่อยน้ำทิ้งออก สู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งวางแผนการส่งตัวอย่างส่งตรวจ ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ ประชาชนที่จะนำกากสิ่งปฏิกูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน