คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็กในการคัดกรองและจัดการ ความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์และส่งเสริมให้เกิด HL ในสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.04.2565
6
0
แชร์
29
เมษายน
2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานอนามัยแม่และเด็ก ในการคัดกรองและจัดการ ความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ และส่งเสริมให้เกิด HL ในสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สูติแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อนามัยแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 8 ให้ครอบคลุม เข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ไร้รอยต่อ โดยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ Focal Point แม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 8 ทบทวนแนวทาง การจัดการความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ โดยใช้ Udonthani classifying pregnancy 2021 (Udon Model 2021, R 8 Model, แนวทางการดูแล Very High Risk Pregnancy ตาม Udon model 7 Step และระบบการติดตามเยี่ยม COC) ให้ครอบคลุม และการเข้าถึงการรักษาในชุดสิทธิประโยชน์ การป้องกันการถ่ายทอด เชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกและโรคทางพันธุกรรม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และผ่านระบบ Teleconference โดยดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน