คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.04.2565
2
0
แชร์
29
เมษายน
2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการเตรียมความพร้อมการเปิดสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายหลังมีการติดเชื้อในศูนย์เตาะแตะ และได้สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดหนังสือนิทานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับครูผู้เลี้ยงดูเด็ก โดยเน้นย้ำมาตรการการป้องกันโรคในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยมีนางวาธินี ปัญญาปทุม ปลัดจากสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน