คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2565
2
0
แชร์
28
เมษายน
2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย ท้องถิ่นอำเภอเมืองเลย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนางกองเพ็ชร ศรียาขำ นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ และคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับ คณะตรวจประเมินฯ ซึ่งเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 3 ประเด็นงาน ประกอบด้วย EHA 1001 การจัดการร้านอาหาร ผ่านระดับเกียรติบัตร EHA 1002 การจัดการตลาดสดและตลาดนัด ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตร EHA 4001 การจัดการขยะทั่วไป ผ่านการประเมินระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน