คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2565
0
0
แชร์
28
เมษายน
2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนางเพียรทอง โกษาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ และคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักษ์ ได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 2 ประเด็นงาน EHA 4001 การจัดการขยะทั่วไป ผ่านระดับพื้นฐาน และ EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญผ่านระดับเกียรติบัตร ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน