คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ร่วมประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูล Preterm labor, Low birth weight และ Birth asphyxia เขตสุขภาพที่ 8

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2565
4
0
แชร์
28
เมษายน
2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางโสพรรณ เรืองเจริญ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมพัฒนา ระบบฐานข้อมูล Preterm labor, low birth weight และ Birth asphyxia เขตสุขภาพที่ 8 โดยมีนายแพทย์สุรพงศ์ แสนโภชน์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลอุดรธานี คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธาน ในการประชุมฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล Preterm labor, Low birth weight และ Birth asphyxia และยังได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก รักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงแนวทางการทบทวนวิเคราะห์สาเหตุทารกตายปริกำเนิดตามแนวทางของกรมอนามัย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้อย่างเหมาะสม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสูติแพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง เขตสุขภาพที่ 8 และผ่านระบบ Teleconference โดยดำเนินการประชุมภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน