คุณกำลังมองหาอะไร?

พิ

พิธีมอบเกียรติบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

28.04.2565
2
0
แชร์
28
เมษายน
2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธิปิดการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแล ผู้สูงอายุ (Care manager) และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โดยมีแพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นผู้กล่าวรายงานผลการอบรมฯ ซึ่งผู้เข้าอบรมฯเป็นบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมราชทัณฑ์ในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวนทั้งสิ้น 77 คน ถือเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และถือว่าเป็นกำลังคนที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในพื้นที่ ต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลเซกา โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ณ โรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ จังหวัดนครพนม

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน