คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านขาวัว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.04.2565
0
0
แชร์
27
เมษายน
2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลหนองหาน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพังงู ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านขาวัว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ได้แก่ ภาวะโภชนาการ ทันตสุขภาพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ห้องพยาบาล และมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำรวมถึง การเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ และมอบของสนับสนุนได้แก่ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด สบู่เหลวล้างมือและโปสเตอร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมี นายอิทธิพล นาทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาวัว และนางสาววิฐิดารัตน์ ชาวใบ ครูอนามัยโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน