คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) จังหวัดเลย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.04.2565
0
0
แชร์
27
เมษายน
2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาวและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายไพรี ทะวาปี และคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งเทศบาลตำบลโนนปอแดงได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 2 ประเด็นงาน และผ่านระดับระดับพื้นฐาน 2 ประเด็นงาน ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน