คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ร่วมกับคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัดตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2565
1
0
แชร์
26
เมษายน
2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา และท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจากนายอุทัย เมืองคุณ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา และคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งเทศบาลตำบลสุวรรณคูหาได้สมัครรับการประเมิน จำนวน 6 ประเด็นงาน ผ่านระดับเกียรติบัตร 2 ประเด็นงาน ระดับพื้นฐาน 1 ประเด็นงาน ระดับพัฒนาต่อเนื่อง 3 ประเด็นงาน ทั้งนี้ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน