คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ร่วมกับภาคีเครือข่ายตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.04.2565
2
0
แชร์
26
เมษายน
2565

วันที่ 25 เมษายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภูและท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) ณ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับเกียรติจากนายไสว โกติยะ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และคณะผู้บริหาร ในการต้อนรับคณะตรวจประเมินฯ ซึ่งเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูได้สมัครรับการประเมินจำนวน 1 ประเด็นงาน ผลการประเมินผ่านระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน