คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.เซกา จ.บึงกาฬ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.01.2565
1
0
แชร์
18
มกราคม
2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น บูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ วัยทำงาน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมภู โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ น้ำดื่ม สุขาภิบาลโรงอาหาร ห้องส้วม สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน พร้อมทั้งมอบของสนับสนุน ได้แก่ หน้ากากอนามัย ยาสีฟัน น้ำยาทำความสะอาด ไฮเตอร์ สบู่ล้างมือ ชุดตรวจโควิด Antigen Test kits(ATK) โปสเตอร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ โปสเตอร์การป้องกันโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยมี พันตรีนิยม วิเศษภักดี สิบตำรวจเอกหญิงสิริพร นามวงค์ ครูใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน