คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ติดตามมาตรการ COVID Free Setting อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.01.2565
4
0
แชร์
18
มกราคม
2565

วันที่ 18 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.อริณรดา ลาดลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ออกกำกับติดตามมาตรการ COVID Free Setting ณ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงโขงหลง โดยได้เข้าพบนายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ นายอำเภอบึงโขงหลง เพื่อขอ ความร่วมมือให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมให้ปฎิบัติตามมาตรฐาน COVID Free Setting พร้อมรณรงค์สถานประกอบการ ที่ยังไม่ได้ประเมินตามมาตรการดังกล่าว สามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th รวมถึง ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด คุมเข้มตนเอง ขั้นสูงสุด Universal Prevention เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน