คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ติดตามมาตรการ COVID Free Setting จังหวัดบึงกาฬ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.01.2565
2
0
แชร์
18
มกราคม
2565

วันที่ 17 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก และกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.อริณรดา ลาดลา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ออกกำกับติดตามมาตรการ COVID Free Setting ณ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงกาฬ โดยได้เข้าพบนายธีระพล ขุนพานเพิง นายอำเภอเมืองบึงกาฬ และนายอดุลย์ นามแสง นายอำเภอบุ่งคล้า เพื่อขอความร่วมมือให้ สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรมให้ปฎิบัติตามมาตรฐาน COVID Free Setting พร้อมรณรงค์สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ประเมิน ตามมาตรการดังกล่าว สามารถประเมินตนเองได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด คุมเข้มตนเองขั้นสูงสุด Universal Prevention เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน