คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สถานประกอบการร้านอาหาร และกิจกรรมต่อเนื่อง อ.เมือง จ.อุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2565
5
0
แชร์
13
มกราคม
2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดหวัดอุดรธานี นำโดย นางสาวรัชนี นารินทรักษ์ เจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอำเภอ) ลงพื้นที่สถานประกอบการร้านอาหารและกิจกรรมต่อเนื่อง ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อประเมินมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) พร้อมกำชับให้สถานประกอบการประเมินตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th ทุก 14 วัน สำหรับสถานประกอบการที่ประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ สามารถพิมพ์ใบรับรองผล 1.Thai Stop COVID Plus และ 2.COVID Free Setting ติดไว้หน้าร้านเพื่อเเสดงให้ผู้มาใช้บริการเเละเจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด คุมเข้มตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน