คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2565
0
0
แชร์
13
มกราคม
2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น วัยทำงาน และ กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม และติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียนและแนะนำการใช้ ชุดตรวจ COVID-19 ด้วยตัวเอง Antigen Test kits (ATK) รวมถึงติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สุขาภิบาลน้ำอุปโภคบริโภค สุขาภิบาลใน โรงอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม สิ่งแวดล้อมทั่วไป งานส่งเสริมสุขภาพและไอโอดีน มอบของสนับสนุน ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ยาสีฟัน น้ำยาทำความสะอาด สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมี พ.ต.ท. สุชาติ บุญหาญ ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน