คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดเลย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2565
1
0
แชร์
13
มกราคม
2565

วันที่ 13 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานสถานการณ์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด และกำหนดแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดเลย ช่วงเทศกาลต่างๆ และช่วงการระบาด ของโรค COVID-19 รวมไปถึงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 โดยศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี นำเสนอแนวทางการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่นของจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการให้บริการของสถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนภายในจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัดเลย นำเสนอการพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตและระบบการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น การบูรณาการการจัดฐาน ข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน