คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ประชุมปรึกษาหารือการวางแผนพัฒนาผลงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2565
1
0
แชร์
13
มกราคม
2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือการวางแผน พัฒนาผลงานวิชาการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ณ ห้องประชุมทองกวาว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ปิยะนุช พรหมสาขา ณ สกลนคร หัวหน้างานบริการวิชาการ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ร่วมกับบุคลากรจากศูนย์นามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อประชุมหารือ การดำเนินงานขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 และสร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการ สามารถนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพ ของประชาชน เขตสุขภาพที่ 8 ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน