คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

13.01.2565
0
0
แชร์
13
มกราคม
2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ คณะกรรมการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อผลิต ผลงานวิชาการ ห้องประชุมทองกวาว ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี วิทยากรโดย ศ.ดร.น.พ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ บรรยายในหัวข้อ การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ การจัดอบรมครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้ โครงการขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรให้สามารถผลิตผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์ได้ โดยมีบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เข้าร่วมประชุมทั้ง Online เเละ Onsite จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน