คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVD-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ตลาดปรีชา ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ และศูนย์อาหารยูดี ทาวน์ ฟู้ด เซนต์เตอร์

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
14
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่สนับสนุนชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 เบื้องต้น (Antigen Test Kit : ATK) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยาม ศิิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน และร่วมมอบชุดตรวจเฝ้าระวัง COVID-19 ให้กับผู้ประกอบการตลาด แผงลอย ร้านอาหาร จากทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ ตลาดปรีชา ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์พ้อยท์ และศูนย์อาหารยูดี ทาวน์ ฟู้ด เซนต์เตอร์ จำนวน 205 คน ทั้งหมด 410 ชุด รวมทั้งสาธิตวิธี การตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการปลอดภัย มั่นใจ ไร้โควิด ตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านแพลตฟอร์ม Thai stop COVID 2 plus ในการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาด ของโรค COVID-19 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน