คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี สนับสนุนชุดตรวจ Antigen Rapid Test Kit (ATK) แคมป์ก่อสร้าง จังหวัดอุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
29
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพวัยทำงาน ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) เชิงรุก ในแคมป์ก่อสร้างจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4 และสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โดยลงพื้นที่แคมป์ก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง และได้ทำการประเมินกลุ่มเสี่ยงฯ ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 และสนับสนุนชุดตรวจ ATK พร้อมให้คำแนะนำคนงานในแคมป์ก่อสร้าง รวมจำนวน 130 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน