คุณกำลังมองหาอะไร?

อ.8 ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีน (Mobile Vaccination) ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุมชนสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.10.2564
15
0
แชร์
11
ตุลาคม
2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ร่วมกับโรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสามพร้าว ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีน (Mobile Vaccination) ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตชุมชนสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าว เป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการและสนับสนุนกระจายวัคซีน ให้เข้าถึงประชาชนอย่างครอบคลุมเพื่อให้เกิด ภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว โดยมีผู้รับบริการรวมจำนวนกว่า 1000 คน ทั้งนี้ทางทีมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน